Rolanda statuja

Rolanda statuja

Rīgas vēsturē Rolanda statuja pieminēta jau 15.gs. pirmajā pusē, kad kokgriezējam Jākobam 1474. gadā Rīgas rāte liek izgatavot jaunu skulptūru agrākās vietā. Vēsture stāsta, ka 772. gadā franku karalis Kārlis Lielais (747 – 814), uzsākot vairāk nekā 30 gadu ilgu karu pret sakšiem, par savu pulku karavadoni iecēla māsasdēlu Rolandu. Pakļautajās zemēs Rolands ceļ skolas, baznīcas, izdod stingrus un taisnīgus likumus, protams, iekarotāju interesēs. Kad kaujā pret baskiem 778. g. Rolands krīt, Kārlis Lielais iekarotajās zemēs ar likumu uzliek turēt svētu Rolanda piemiņu. Rolands tiek uzskatīts par taisnīga soda spriedēju, apsūdzēto aizstāvi un tiesas lēmuma taisnīgu izpildītāju. Tādēļ viņa statuja tiek novietota tirgus laukumā, pretī rātsnamam, ģildei.

Arī Rīgā 1895.gadā nolēma atjaunot seno viduslaiku tradīciju – Rātslaukumā uzcelt jaunu bruņinieka Rolanda statuju, vienlaikus arī izgreznojot tur izurbto artēzisko aku. Pastāvēja uzskats, ka Rolands simbolizē pilsētas tiesas varu, pilsētas neatkarību un brīvību, kā arī tirgus drošību.

Metu statujai ir zīmējis arhitekts un mākslas vēsturnieks Vilhelms Johans Kārlis Neimans, bet pašu figūru 1896.gadā akmenī  izkalis Rīgā ieceļojušais tēlnieks Augusts Folcs. Pret Rātsnamu pavērstā 6,3 metrus augstā Rolanda statuja bija veidota tradicionāli – labajā rokā viņš turēja paceltu zobenu, kreiso atbalstīja uz vairoga ar Rīgas ģerboni. Pašas skulptūras un tās pamatnes izgatavošanai bija izmantots pelēks un smalkgraudains Silēzijas smilšakmens. Četrskaldņu pamatnes stūros bija ievietotas četras nelielas kolonnas no tumša Somijas granīta.

Līdz pat Otrā pasaules kara beigām Rolanda statuju bija pieņemts uzskatīt par pilsētas ģeogrāfisko centru. 1941.gada jūnijā Vecrīgas apšaudē Rolanda statuja tikpat kā nebija cietusi, to noņēma pirmajos pēckara gados. Statuja tika novietota Sv.Pētera baznīcā, kur tā atrodas vēl šobrīd.

Cietušo Rolanda skulptūru kā vēsturisku liecību 1999. gada 9. decembrī uzstādīja uz jauna postamenta. 2000. gada maijā uz postamenta tika novietota A. Folca kaltās Rolanda skulptūras kopija smilšakmenī. Trīs metrus augstās skulptūras kopijas autors ir tēlnieks Edvīns Krūmiņš, viens no labākajiem “Būvuzņēmuma Restaurators” sava aroda meistariem.

Tags: , ,

Comments Are Closed