Kvalitātes, vides un darba aizsardzības politika

Misija: Veicot kvalitatīvus restaurācijas, renovācijas un rekonstrukcijas darbus, nodrošināt valstiski svarīgu kultūras pieminekļu saglabāšanu un atjaunošanu.

Vīzija: Būt par būvniecības un restaurācijas uzņēmumu ar mūsdienīgiem un progresīviem uzskatiem un darba metodēm, drosmīgiem lēmumiem un risinājumiem, teicamu darba kultūru.

Darbības sfēra: BŪVNIECĪBA, MĀKSLINIECISKĀS RESTAURĀCIJAS, RENOVĀCIJAS UN REKONSTRUKCIJAS DARBU VEIKŠANA UN VADĪŠANA, BŪVDARBU VADĪŠANA, BŪVUZRAUDZĪBA

Mērķis: Nodrošināt visaugstākās kvalitātes visaptverošus restaurācijas, renovācijas un rekonstrukcijas darbus, atbilstoši klientu vēlmēm un prasībām un saskaņā ar pastāvošajiem noteikumiem, normām un standartiem.

BR-Kvalitates-politika

***

AS „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS” POLITIKA

AS „Būvuzņēmums Restaurators” apņemas nepārtraukti pilnveidot savu darbību, sekot līdzi jaunu tehnoloģiju attīstībai un kļūt atpazīstams ar saviem kvalitatīvi sniegtajiem pakalpojumiem un veiktajiem darbiem. Savu pozitīvo atpazīstamību apsolāmies nezaudēt.

AS „Būvuzņēmums Restaurators” uzņemas:

  • pilnu atbildību par uzņēmuma ietekmi uz vidi, kā arī apņemas rūpēties par dabas saudzēšanu un piesārņojuma samazināšanu un novēršanu;
  • nodrošināt veselībai un drošībai piemērotu vidi, tai skaitā ievainojuma, traumu un slikta veselības stāvokļa novēršanu, lai nodrošinātu darba drošību, kā arī darbinieku, sadarbības partneru un apmeklētāju veselības aizsardzību;
  • apzināties un izpildīt vides aizsardzības, darba aizsardzības normatīvo aktu un citas prasības, kas uzņēmumam ir saistošas un attiecināmas uz vides, darba aizsardzības sistēmu, t.sk. būtiskajiem vides aspektiem un darba vides riskiem (draudiem);
  • nepārtraukti pilnveidot ieviesto kvalitātes, vides un darba aizsardzības sistēmu, kā arī uzlabot vadības sistēmas efektivitāti un ievērot tajā noteiktās prasības.

Comments are closed