Visi pakalpojumi

Ņevska baznīcas kupols 010

Restaurācijas darbi


AS „Būvuzņēmums Restaurators” veic darbus saskaņā ar pārliecību, ka restaurācija ir arhitektūras, mākslas, vēstures vai arheoloģisku pieminekļu (kas laika gaitā mainījušies vai sabojāti) atjaunošana to sākotnējā izskatā. Objekta restaurācija ir tā atjaunošana tā pilnīgā skaidrībā, vai vismaz priekšstatā par tā pirmējo stāvokli.

Uzņēmuma restaurācijas darba metodes pilnībā balstās uz cieņu pret oriģinālajiem materiāliem, arheoloģiskajām liecībām, oriģinālā projektu un autentiskiem dokumentiem.


Restaurācijas sfērā AS „Būvuzņēmums Restaurators” sniedz šādus pakalpojumus:

  • Ēku ārējās apdares atjaunošana – fasāžu dekoratīvo elementu un vēsturiskā krāsojuma atjaunošana (pēc arhitektoniskās izpētes veikšanas un saskaņā ar vēsturiskajiem avotiem).
  • Ēku iekšējās apdares atjaunošana – sienu un griestu dekoratīvie elementi, arhitektoniskā izpēte, atsāļošana, gruntēšana, daiļkrāsošana un zīmējumu atjaunošana, vēsturiskā polihromā krāsojuma, kā arī sienu un griestu gleznojumu restaurācija.
  • Dekoratīvā tēlniecība – namu fasāžu un iekštelpu dekoratīvo elementu atjaunošana vai izgatavošana no jauna.
  • Monumentālā tēlniecība – pieminekļu, krūšutēlu, piemiņas zīmju, restaurācija vai no jauna izgatavošana.
  • Metāla kalumu izgatavošana vai atjaunošana – metāla kalumu, kā arī citu specifisku metāla izstrādājumu izgatavošana un restaurācija (lādes, vārti, baznīcu gaiļi, vējrāži u.c.).
  • Zeltīšana un zeltījuma atjaunošana – visa veida zeltīšanas darbi gan ar īsto lapiņu zeltu, gan arī tā dēvēto „šlagmetālu”.
  • Koka apdares restaurācija un citu būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošana.
  • Dievnamu atjaunošana – dažādu Latvijas konfesiju dievnamu atjaunošana ir nozīmīga uzņēmuma specializācija un darbības joma jau daudzu desmitu gadu garumā.

BR komanda 003

Veicot restaurācijas darbus, AS „Būvuzņēmums Restaurators” ievēro virkni ar tradicionāliem nozares principiem. Piemēram, pirms darbu uzsākšanas tiek veikta arhitektūras vai mākslinieciskā pieminekļa izpēte, lai izveidotu tā raksturojumu (kas pēc tam tiek iegrāmatots). Uzņēmumā strādājošie meistari pat nepieļauj domu, ka esošās vēsturiskās liecības varētu tikt izpostītas, falsificētas vai radītas no jauna, attālinoties no to patiesā izskata. Viņi ir pārliecināti, ka kvalitatīvā restaurācijā jelkāda iejaukšanās ir vajadzīga pēc iespējas mazāk, turklāt, ja iejaukšanās arī notiek, tad tā balstās uz stingru cieņu pret estētisko, vēsturisko un kultūras mantojumu. Visi materiāli un metodes, ko izmanto restauratori, obligāti tiek dokumentētas, ievērojot tradīcijas, kuras uzņēmumā tika aizsāktas vēl kopš 1951. gada.

Tetera nams | Stūra māja

Renovācija un rekonstrukcija


Saskaņā ar klienta pasūtījumu AS „Būvuzņēmums Restaurators” būvniecības objektos veic šādus darbus:

Renovācija – būves vai tās daļas remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu ēku vai tās daļu, nomainot nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana objektā, kopumā nemainot šīs būves vai tās daļas apjomu un funkciju. Renovācija var būt arī būves vai tās daļas atjaunošana, neskarot nesošās būvkonstrukcijas, ēkas fasādi un koplietošanas inženierkomunikācijas. Izņemot, protams, fasādes apdares atjaunošanu un logu nomaiņu, jumta ieseguma nomaiņu, kā arī fasādes un jumta siltināšanu.

LNO-005

Rekonstrukcija – būves vai tās daļas remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu ēku vai tās daļu, nomainot nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana objektā, vienlaikus izmainot šīs būves vai tās daļas apjomu un funkciju. Rekonstrukcija var būt arī ēkas vai tās daļas atjaunošana, pārbūvējot nesošās būvkonstrukcijas, ēkas fasādi un koplietošanas inženierkomunikācijas. Ieskaitot fasādes apdares atjaunošanu, logu un jumta nomaiņu, kā arī fasādes un jumta siltināšanu.

Kolonādes fasāde 001

No citiem būvniecības uzņēmumiem, kas pozicionējas līdzīgu darbu veikšanā, AS „Būvuzņēmums Restaurators” atšķiras ar to, ka specializējas dažādu vēsturisku celtņu atjaunošanā. Tas nozīmē, ka uzņēmumam ir milzu pieredze dažādu specifisku renovācijas un rekonstrukcijas projektu realizācijā, kas mērāma desmitgadēs.

 

Kolonādes veranda 005

Vēsturiskas pils vai zāles atjaunošana ir ievērojami sarežģītāka par parastu remontu vai pat kapitālo remontu, neatkarīgi no tā, vai šis remonts tiek veikts ar apjoma un funkciju izmaiņām, vai arī bez tām. Tāpēc parastie ēku renovācijas un rekonstrukcijas darbi uzņēmuma būvniecības speciālistiem ir savā ziņā vienkāršots darba uzdevums. Te gan jāpiebilst – pasūtītājs vienmēr var paļauties, ka arī šos darbus AS „Būvuzņēmums Restaurators” veiks ar tādu pašu atbildības sajūtu un attieksmi, kāda tiek ieguldīta vēsturisko celtņu atjaunošanā kopš 1951. gada.

Ziemeļblāzmas Kamerzāle 004Tetera nams | Stūra māja

Būvniecības darbi


No klasiskiem būvniecības uzņēmumiem AS „Būvuzņēmums Restaurators” atšķiras ar to, ka specializējas restaurācijas, renovācijas un rekonstrukcijas projektu realizācijā. Šajos specifiskajos un komplicētajos projektos desmitgadēs gūtā pieredze ļauj sekmīgi veikt praktiski jebkurus citus būvniecības darbus, risinot visdažādākās sarežģītības pakāpes tehniskos uzdevumus.

Tetera nams | Stūra māja | 001Tetera nams | Stūra māja

Būvniecības process, oriģinālu celtniecības risinājumu meklēšana, cieša sadarbība ar projektētājiem, būvniecības projektu saskaņošana visdažādākajos līmeņos un instancēs, kā arī to nodošana ekspluatācijā – tā ir AS „Būvuzņēmums Restaurators” speciālistu ikdiena.

Realizētie projekti ir valsts mēroga kultūras un mākslas pieminekļi, vēsturiskas celtnes, dažādu konfesiju dievnami, prezidentu apartamenti un virkne privātu pasūtījumu (ekskluzīvi dzīvokļi, privātmājas, muižas un pat pilis).

 

Rīgas Doma restaurētā Neimaņa ieeja 010

Restaurācijas nozarē gūtā pieredze ļauj bez problēmām apmierināt pat ļoti izsmalcinātu gaumi, izgreznojot fasādes un piepildot telpas ar monumentālās un dekoratīvās tēlniecības elementiem. Dekoratīvo elementu stilu ir iespējams kā patapināt no jau esošām muižām un pilīm (to mākslinieciskā stila), tā arī radīt no jauna ar profesionālu tēlnieku palīdzību. Taču tas vēl nav viss. Sienas un griestus var padarīt par īstiem mākslas darbiem – izrotājot tās ar skaistu dekoratīvo krāsojumu vai pat īpašiem gleznojumiem. Savukārt tādus dekoratīvos elementus kā orķeļus, karnīzes un griestu rozetes ir iespējams pārklāt ar zeltījumu, piepildot pasūtītāja namu ar īstenu dižciltības garu un senlaiku piļu cildenumu.

Visi šie komplicētie un nebūt ne vienkāršie darbi AS „Būvuzņēmums Restaurators” meistariem, būvniecības speciālistiem un māksliniekiem ir ierasti, jo ar šo rūpalu viņi nodarbojas kopš 1951. gada.

Kurzemes apgabaltiesas nams 011

Būvniecības procesa vadība


Pieredze, kas gūta gadu desmitu garumā, vadot dažādus būvniecības, renovācijas un rekonstrukcijas projektus, kā arī strādājot restaurācijas un arhitektūras pieminekļu atjaunošanas sfērā, ļauj AS „Būvuzņēmums Restaurators” speciālistus uzskatīt par vieniem no kvalificētākajiem būvniecības nozares lietpratējiem valstī.

Taču tas, kur uzņēmums patiešām ir spējis sevi pierādīt, ir prasme ne tikai veikt darbus laikā, izpildot komplicētus pasūtījumus, bet arī uzraugot un vadot visu renovācijas, rekonstrukcijas vai būvniecības procesu kopumā. Sevišķi tādos projektos, kas saistīti ar valsts mēroga arhitektūras pieminekļu atjaunošanu un restaurāciju.

Darbs ar apakšuzņēmējiem un citiem sadarbības partneriem nav mazāk svarīgs par sadarbību ar arhitektiem, projektētājiem un pašu būvniecības procesu uzraugošajām institūcijām. Māka vadīt šādus projektus ir sava veida māksla, kuras pamatā ir gan precīzas zināšanas un iemaņas, gan gadu gaitā veidotās būvniecības tradīcijas, gan arī prasme atrast balansu starp izmaksām, izpildes termiņiem un veikto darbu kvalitāti.


AS „Būvuzņēmums Restaurators” speciālistiem šāda pieredze ir. Tā ir uzkrāta, strādājot būvniecības nozarē ar restaurācijas, renovācijas un rekonstrukcijas projektiem kopš 1951. gada.

001-komanda-darbinieki-1181

Konsultācijas un materiāli


Ne vienmēr rocība ļauj kultūrvēsturisko un arhitektūras pieminekļu atjaunošanai piesaistīt kvalificētus speciālistus. Vēstures liecību un dažāda veida pieminekļu ir vairāk nekā finansiālo iespēju tos visus atjaunot un savest kārtībā. Šādos gadījumos iespējams veikt tā saucamo „konservāciju”, lai saglabātu to, kas glābjams šajā brīdī, restaurācijas darbus atstājot uz vēlāku laiku.

Tāpat ir arī tādas situācijas, kad iespējams tikt galā pašu spēkiem vai ar minimāliem ieguldījumiem.

Visos šajos gadījumos AS „Būvuzņēmums Restaurators” uzskata par savu pienākumu palīdzēt saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu tiem, kas tajā ir ieinteresēti.


Šī palīdzība nenozīmē obligāti finansiālus ieguldījumus, bet gan ieteikumus un konsultācijas no speciālistu puses par to, kā labāk rīkoties, kādus materiālus un restaurācijas metodes izvēlēties, kur meklēt informāciju un kādās institūcijās vai organizācijās vērsties, lai saņemtu atbalstu.

Tiem, kuri nolēmuši restaurācijas procesam pievērsties pašu spēkiem, AS „Būvuzņēmums Restaurators” var palīdzēt atrast un sagādāt labāko Latvijas un pasaules ražotāju materiālus, kā arī ieteikt pareizākos tehniskos risinājumus to izmantošanai.*


* Lai konsultētos ar speciālistiem zvaniet pa tālruņiem +371 67611910 un +371 26604111 vai rakstiet uz: info@restaurators.lv

BR komanda 012

Comments are closed.