Kāpņu telpas restaurācija Vecrīgā, Mārstaļu ielā 19

Kāpņu telpa pēc restaurācijas 001

Nams Vecrīgā, Mārstaļu ielā 19, ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Pēc ēkas kāpņu telpas restaurācijas, kas tika veikta laika periodā no 2013. gada februāra līdz augustam, tajā atrodas vairāki valsts iestāžu biroji. Piemēram, šajā namā mitinās Latvijas tiesnešu mācību centrs, Latvijas Valsts mērnieks (SIA “Latvijasmernieks.lv”), Maksātnespējas administrācija, Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļa, kā arī citas institūcijas.

Kāpņu telpa pēc restaurācijas 002

Pēc valsts akciju sabiedrības “Tiesu namu aģentūra” pasūtījuma kāpņu telpas, ieejas vestibila un vitrāžas restaurācijas darbus veica AS “Būvuzņēmums Restaurators”.

Kāpņu telpa Mārstaļu ielā 19 pēc restaurācijas

Viens no interesantākajiem interjera elementiem kāpņu telpā ir eklektikas stilā darinātais otrā stāvā arkas dekoratīvais krāsojums, kuru nācās restaurēt. Tas varētu attiekties uz 19. gadsimta beigām vai 20. gadsimta sākumu un visticamāk bijis dekoratīvi attēlots kāda uzņēmuma nosaukums. Šo darbu pieredzējušās restauratores Gunitas Čakares vadībā veica AS “Būvuzņēmums Restaurators” restauratore Inese Ozoliņa kopā ar restauratori Kristīni Širvinsku.

Arka pēc restaurācijas 004

Arkas dekoratīvais krāsojums pēc restaurācijas

Jāpiebilst, ka tāda pati krāšņa dekoratīvā arkas apdare bija arī ēkas pirmajā stāvā, taču tajā bija vairāk zudumu, tādēļ eksponēts tika vienīgi otrā stāva arkas dekoratīvais krāsojums.

Comments are closed