Pārbūvēts Kurzemes tiesu nams Ventspilī

[01] Kurzemes tiesu nams Ventspilī pēc pārbūves

Ventspilī pabeigti Kurzemes rajona tiesas ēkas pārbūves darbi 2,5 miljonu eiro vērtībā. Būvniecības process Katrīnas ielā 14, Ventspilī noritēja divās kārtās – gan jaunās tiesu nama piebūves celtniecību, gan arī vēsturiskās ēkas atjaunošanu, ko pēc VAS “Tiesu namu aģentūra” (TNA) pasūtījuma veica AS “Būvuzņēmums Restaurators”.

Pirmajā būvniecības kārtā, kas ilga divus gadus un noslēdzās 2018. gada decembrī, tika izstrādāts tiesu nama pārbūves projekts, kā arī veikta jaunās ēkas (piebūves) celtniecība 834,2 kvadrātmetru platībā. Šajā kārtā ir uzbūvēta jauna, laikmetīga, funkcionāla tiesas ēka divos stāvos – piebūve esošajam tiesu namam ar darba telpām vairākiem tiesnešu sastāviem – sešām aprīkotām tiesu zālēm un atbilstošām publiskajām telpām.

[09] Kurzemes tiesu nams Ventspilī pēc pārbūves

Kurzemes tiesu nams Ventspilī pēc pārbūves

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Nodrošinot tiesu infrastruktūras attīstību un tiesu namu pārbūvi, gada laikā ekspluatācijā ir nodots jau ceturtais apjomīgais būvniecības objekts – Jēkabpils, Tukums, Madona un tagad arī moderns tiesas nams Ventspilī. Tajā ir nodrošināts lielāks tiesas zāļu skaits, ar tiesu darbam nepieciešamo aprīkojumu. Nenoliedzami, tiesu darba kvalitāti un tiesu varas reputāciju pirmkārt nodrošina tiesnešu profesionalitāte, laba darba organizācija un profesionālās ētikas ievērošana. Vienlaikus jāuzsver, ka moderna un funkcionāla infrastruktūra – viena no jomām, kas veido priekšnoteikumus tiesu efektivitātes paaugstināšanai, tostarp noslodzes izlīdzināšanai starp tiesnešiem un tiesvedības termiņu samazināšanai.”

“Projekta mērķis bija panākt pozitīvas pārmaiņas tiesu ikdienas darba organizēšanā, uzlabojot darba apstākļus un paaugstinot tiesas darba efektivitāti, drošību un pakalpojumu pieejamību tiesu dalībniekiem” stāsta TNA valdes locekle Santa Sausiņa. Viņa arī uzsver, ka “plānojot ēkas arhitektūru, tika izvēlēti moderni arhitektoniskie risinājumi, kas iekļaujas esošajā pilsētvidē un harmonizē ar to kā arī ar esošo tiesas ēku, vienlaikus skaidri demonstrējot ēkas publisko funkciju un sabiedrisko nozīmi.”

[04] Kurzemes tiesu nams Ventspilī pēc pārbūves nakts apgais

Kurzemes tiesu nams Ventspilī nakts apgaismojumā

Savukārt otrās kārtas ietvaros, kas ilga nedaudz vairāk par gadu un noslēdzās 2020. gada februārī, tika veikti esošās tiesu nama atjaunošanas darbi 525 kvadrātmetru platībā. Tā kā ēka ir celta 19. gadsimta vidū, tad šo darbu laikā bija svarīgi saglabāt vēsturisko noskaņu, vienlaikus padarot namā esošās telpas par modernu un funkcionālu darba vidi tiesas darbiniekiem. Šim nolūkam ēkā paredzētās telpas ir pielāgotas tiesu arhīva, kancelejas un tiesu darbinieku un tiesnešu darba vajadzībām.

“Vēsturiskās ēkas atjaunošanas laikā izdevās atsegt un saglabāt oriģinālā sienu krāsojuma fragmentus. Tāpat tika atsegtas un interjerā eksponētas senatnīgās koka konstrukcijas. Manuprāt, tas lieliski sasaucās ar arhitekta Alda Poļa ieceri pie jaunās ēkas projektēšanas konstruktīvo risinājumu izvēlē uzturēt ciešu saikni ar dabu un koku ieskauto Baltijas jūru. Vēl vairāk – respektējot Latvijas koka arhitektūras tradīcijas, jāatzīst, ka koks pie jaunās ēkas būvniecības šajā gadījumā patiešām labi iederas ne vien kā galvenais būvkonstrukciju elements, bet ir arī dominējošais fasādes elements,” skaidro AS “Būvuzņēmums Restaurators” valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs, norādot, ka vecā tiesu nama ēka, protams, ir ar savu vēsturisko mantojumu un vizuāli ļoti atbilstoša vecpilsētas arhitektūrai, “taču funkcionāli tā bija ļoti tālu no mūsdienu prasībām. Tādēļ galvenais uzdevums bija saglabāt esošās ēkas unikālo arhitektūru, vienlaikus panākot, lai ēka un tās jaunā koka piebūve kļūtu piemērotas un ērtas gan darbiniekiem, gan arī apmeklētājiem. Un tas, kā šķiet, ir izdevies!”


Avoti:

Tiesu namu aģentūra: Pabeigti Kurzemes tiesu nama pārbūves darbi Ventspilī
Tiesas.lv: Atklāj pārbūvēto Kurzemes rajona tiesas namu

Comments are closed